VOID_studia – odbudowywać?

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy zapraszamy do Muzeum Współczesnym Wrocław na czwarte spotkanie z cyklu “VOID_studia”. 16 września z architektem Mateuszem Michalskim porozmawiamy o tym, jakie są współczesne strategie, zasady i motywacje stojące za odtwarzaniem historycznej zabudowy miast.

 

Współczesne miasto zwykle opiera się na zrębie pochodzącym z odległych czasów – podstawę tego zrębu stanowi architektura zabytkowa, której ochrona „leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. U podstaw wielu centrów miast po II wojnie światowej legła koncepcja odtworzenia tego, co w nich zniknęło. Proces ten trwa – we Wrocławiu do dziś odbudowuje się zabytkowe obiekty. Czy jest to niezbędne? Czy nie lepiej byłoby wznieść nowe „szklane domy”? Skupiając się na ostatniej odbudowanej w obrębie Rynku Kamienicy pod Złotym Psem, bezprawnie wyburzonej kamienicy przy ulicy Kanonii 9 czy zniszczonym w trakcie wojny Konwikcie Biskupim na Ostrowie Tumskim oraz w oparciu o studialne rekonstrukcje różnych obiektów z obszaru Wrocławia, spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania. Zastanowimy się, czy działania przywracające formy historycznej architektury w przestrzeni współczesnego miasta są zasadne i czy rekonstrukcja jest nam potrzebna, a jeśli tak, to co ją uzasadnia.

 

Prelegentem czwartej odsłony cyklu “VOID_studia” będzie mgr inż. arch. Mateusz Michalski – doktorant na Wydziale Architektury PWr, zajmujący się historią architektury, detalem historyczny oraz współczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, a przede wszystkim teorią architektury w kontekście nauk o kulturze, filozofii i religii. Jest autorem publikacji o tematyce tożsamości w architekturze oraz jednym z autorów artykułu „Studium rekonstrukcji bastejowych fortyfikacji Wrocławia na przykładzie reliktów odkrytych w rejonie pl. Wolności”. Współtwórca kilkunastu dokumentacji konserwatorskich obiektów z obszaru Wrocławia i dolnego Śląska, oraz współprojektantem technologii fasad wielu współczesnych obiektów Wrocławia.

 

“VOID” to kilkumiesięczny projekt artystyczno-badawczy organizowany we współpracy Wrocławskiej Fundacji Filmowej i Muzeum Współczesnego Wrocław, którego kuratorami są Anka Bieliz i Kuba Żary. Tematem projektu są luki, które trwają w stanie zawieszenia, gdzieś pomiędzy “całym” Breslau a “zupełnym” Wrocławiem.

 

Co: Czwarte spotkanie z cyklu “VOID_studia”
Gdzie: Muzeum Współczesne Wrocław, plac Strzegomski 2, Wrocław
Kiedy: 16 września, środa, godzina 18.00.
Wstęp wolny

 

Odbudowa Konwiktu Biskupiego - Alumnatu

Processed with VSCOcam with a4 preset

Processed with VSCOcam with a4 preset

Processed with VSCOcam with a4 preset

Processed with VSCOcam with a4 preset