Stulecie aktorów – wykład

Zapraszamy na wykład dr Piotra Olkusza w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem”.

 

„Niczym ojciec Noe w arce” – pisał o sobie nieco z ironią, choć niekoniecznie wykluczającą religijne uniesienie Jacques Copeau, próbując nazwać burgundzką przygodę. W listopadzie 1924, zmęczony pracą w teatrze repertuarowym – zarówno nowojorskim (niemal pięćdziesiąt premier w dwadzieścia miesięcy), jak i paryskim – otworzył w Montreuil szkołę dla młodych aktorów. To właśnie ta szkoła miała być arką, dzięki której sztuka sceny przetrwałaby potop szmiry, sztuczności, produkcyjnej masowości, która – jak obawiał się Copeau – niszczyła teatr. W szkole nie uczono tylko rzemiosła, miała być szczególnym doświadczeniem wspólnoty i poświecenia, a wiele z jej zasad wiązało się z fascynacją Jacques’a Copeau regułą benedyktyńską. Spektakl – jako ofiara; zespół i widzowie – jako wspólnota: tak rodziła się koncepcja nowego teatru, który nie tyle był inspirowany tradycjami komedii dell’arte, ile miał stać się nową komedią dell’arte – nowym rodzajem sztuki: czystszym niż teatr początku XX wieku; miała być teatrem prawdziwszym i pozbawionym wypaczeń znanych z ówczesnych scen. Szkoła funkcjonowała zaledwie trzy i pół miesiąca, pewną jej kontynuacją był zespół Copiaus (istniał do 1929). W tym okresie powstało wiele pism (czy to autorstwa Copeau, czy to dzienników i zapisków prowadzonych przez uczniów), tworzących swoisty podręcznik życia i gry w burgundzkiej szkole i zespole. Wykład poświęcony zostanie przedstawieniu tego okresu w życiu artysty oraz powstałych wówczas idei.

 

Piotr Olkusz – adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktor działu zagranicznego miesięcznika „Dialog”. Zajmuje się głównie teatrem francuskim ze szczególnym uwzględnieniem nurtów zbliżających go do kultury popularnej – doktorat poświęcił decentralizacji teatralnej i Rogerowi Planchonowi, jest autorem przekładu i opracowania rozprawy Romain Rollanda Teatr Ludowy (Gdańsk 2009). Obecnie zajmuje się badaniem twórczości Marivaux (staż NCN realizowany w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2012/2013).

 

PROGRAM WYKŁADÓW

 

Co: wykład: Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem
logo Instytutu
Gdzie: Sala Kinowa, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, Wrocław
Kiedy: 14 lutego 2014, piątek, godz. 18:00
Wstęp wolny

www.grotowski-institute.art.pl
www.grotowski.net