Seriously salty / nowe materializacje

Wystawa znanej malarki i performerki prezentuje najnowsze prace powstałe w ścisłym związku i współdziałaniu z aktywnością samej materii w zjawiskowy sposób objawiającej zachodzące w niej procesy. Autorka, programowo przekraczając dwubiegunowość pojęć destrukcji i kreacji, ukazuje ich jednoczesną tożsamość obecną zarówno w pięknie abstrakcyjnych form jak i konkretnych gadżetów czy artefaktów naszej cywilizacji pochłanianych i ponownie przyswajanych przez żywioł natury.

 

Wystawa planowana na marzec b.r. tuż przed otwarciem została „zahibernowana” na kilka miesięcy przez żywioł koronawirusa. W międzyczasie artystka znana z działań procesualnych rozwinęła performatywne projekty online zainicjowane udziałem w cyklu #entropiawdomu. Wystawą Seriously salty / nowe materializacje wraca do przestrzeni galeryjnej.

Kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko

 

Izabela Chamczyk, malarka, absolwentka wrocławskiej ASP (2009), dyplom z wyróżnieniem, stypendystka czasopisma Artluk /stypendium dla młodego artysty/ i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu wystaw, akcji, działań, filmów. Jedna z najbardziej aktywnych artystek młodej generacji. Pracuje w wielu mediach nieustannie przekraczając i redefiniując ich granice. Interesuje ją sztuka procesualna, odbywająca się w czasie i przestrzeni (np. publicznej). Tworzy filmy o specyficznej poetyce z pogranicza video artu i dokumentu.

 

Przypominamy o konieczności używania maseczek zakrywających nos i usta oraz o zachowaniu dystansu 2 m.
W pomieszczeniach Galerii może przebywać jednocześnie max. 6 osób.

 

Co: Izabela Chamczyk – Seriously salty / nowe materializacje – obrazy / obiekty / video / performans
Gdzie: Galeria Entropia, Wrocław ul. Rzeźnicza 4
Kiedy: 8.10—5.11.2020 / otwarcie / performans: 8.10.2020 godz. 18.00—20.00 | czwartek
Wstęp wolny

 

www.entropia.art.pl
https://www.facebook.com/galeria.entropia
entropia@entropia.art.pl