Rytmy Sępa

Zapraszamy w niedzielę 9 czerwca o godzinie 19.00 na kolejne spotkanie z Bogusławem Bednarkiem i Marią Kociumbas w Klubie Pod Kolumnami w ramach dwunastomiesięcznego cyklu „100ropolska scheda”. Spotkanie nosi tytuł „Mikołaj Sęp Szarzyński. Rytmy abo wiersze polskie Mikołaja Sępa Szarzyńskiego”.

 

“Przedwcześnieś odszedł od nas, istoto wybrana,
Sępie, co zczasem mogłeś stanąć obok Jana
Z Czarnolesia, jeśliby lat nie poskąpiły
Zawistne chwały Parki, w przedwczesnej mogiły
Głębię pchnąwszy”

 

Opiewany (1884 r.) przez Bronisława Grabowskiego poeta Mikołaj Sęp, którego ród wywodził się z Szarzyny, żył tylko 31 lat (1550 – 1581). Zachował się tylko jeden jego tomik zatytułowany Rytmy albo Wiersze polskie.

 

Wydany przez brata poety w 1601 roku zawierał 6 sonetów, 9 pieśni, 6 parafraz psalmów, 30 epitafiów oraz napisy na herby tudzież fraszki. Spuściznę Mikołaja Sępa uzupełnia odnaleziony dopiero w 1891 roku zbiór erotyków, 23 wierszy poświęconych czterem kobietom: Anusi, Jadzi, Kasi i Zosi. W sumie znamy 78 wierszy okolicznościowych, religijnych i miłosnych, w tym 72 pisane po polsku i 6 wierszy łacińskich.

 

Pomimo tak skromnego dorobku Mikołaja Sępa Szarzyńskiego zajmuje on wyjątkowe miejsce w dziejach literatury polskiej. Reprezentuje oryginalny styl manieryzmu czyli okresu zamykającego renesans i otwierającego barok. Stylu psychologicznych i teologicznych treści obleczonych w specyficzne, ozdobne formy o celowo zachwianej równowadze, bogate w kontrasty i paradoksy, obliczone na zaskoczenie, zaniepokojenie i podziw odbiorcy.

 

“Całowałem cie gwałtem, me wdzięczne kochanie,
I cukrem mi się zdało ono całowanie.
Alem tego przypłacił, bo całą godzinę
Cierpiałem mękę ciężką za tak lekką winę.

Że mi się żółcią zdało ono całowanie.
Lecz, gdy tak karzesz chciwą miłość, obiecuję,
Że cie gwałtem już drugi raz nie pocałuję.”

 

Dr hab. BOGUSŁAW BEDNAREK to żywa legenda Wrocławia. Jest wykładowcą uniwersyteckim, autorem arcyciekawej książki Epos europejski. Napisał również: W świecie staropolskich oracji weselnych, Znaki brydżowe, Kwalifikatory uczty, O szkodliwości Kaczki-dziwaczki, Mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca, Hiperteksty, Wyspy Skarbów Stevensona, oraz rozliczne teksty opisujące kurioza jak: Literackie obrazy tortur, O profanacji ludzkich zwłok i grobów, Przyczynek do sympozjologii, Antyk, ciało i rozkosze podniebienia w bestsellerowych powieściach Marka Krajewskiego, Bogactwo, mamona, lichwa, jałmużna etc. w Wielkim zwierciadle przykładów, Listy z piekła, Wino w kulturze i literaturze, Węże, kolubryny, bazyliszki, kartany, Dziwne biblioteki, księgi i książki. Stylowy wizerunek jegomościa w kapeluszu, w prochowcu, z cygaretką – ciepło kojarzy się bywalcom spotkań literackich. Sławę zawdzięcza przede wszystkim znakomitemu cyklowi kilkuset programów telewizyjnych z lat 90 Labirynty Kultury, którego jest współtwórcą i głównym aktorem. Od pięciu lat występuje we wrocławskim Klubie pod Kolumnami w cyklicznym programie Z podszeptu muz.

Dyplomowana artystka MARIA KOCIUMBAS urodziła się w Kłodzku, w miesiącu maju. Po maturze w liceum plastycznym we Wrocławiu ukończyła tam w 1996 r. Wydział Sztuki i Ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych. Podczas studiów doskonaliła kunszt malarski, który stał się główną dziedziną jej twórczości. Na dyplomie przedstawiła prace ceramiczne pt. Symbolika węża w sztuce . Artystka uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych i plenerach w Polsce i za granicą. Ma też w dorobku wystawy indywidualne w których realizuje swoje życiowe pasje: malarstwo. fotografikę, rzeźbę, muzykę i taniec.

 

Co: “100ropolska scheda” – Rytmy Sępa Szrzyńskiego
Gdzie: Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21, Wrocław
Kiedy: 9 czerwca, niedziela, godz. 19.00
Wstęp wolny
Wydarzenie – https://www.facebook.com/events/2261831247468003/