O źródłach teatru

Książka „Źródła teatru” prof. Mirosława Kocura przez wielu badaczy została uznana za prekursorską oraz nowatorską. W poniedziałek 19 stycznia o godz. 18.00 w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego będzie można porozmawiać z autorem publikacji.

 

Autor proponuje gruntowne poszerzenie i pogłębienie studiów nad sztuką teatru. Ostatnie badania i odkrycia w wielu dziedzinach nauki współczesnej, często przełomowe, a rzadko analizowane przez teatrologów, umożliwiają dziś lepsze rozumienie istoty ludzkiej jako performera z natury, urodzonego tancerza i śpiewaka. Bogato ilustrowana książka, prezentuje oryginalną syntezę najnowszych dokonań w dyscyplinach tak różnorodnych, jak antropologia, archeologia, paleontologia, etnografia, historia, filologia, neuronauka, fizyka czy performatyka. „Źródła teatru” są we współczesnej literaturze naukowej przedsięwzięciem bezprecedensowym. Książkę dopełnia strona internetowa: www.zrodlateatru.pl

 

Krzysztof Rutkowski w grudniowym numerze miesięcznika „Teatr” ocenia pracę autora w następujący sposób: „Rytm myślenia Mirosława Kocura w „Źródłach teatru” pod patronatem Artauda ponawia rytm myślenia Nietzschego i Bergsona. Mirosław Kocur uprawia naukę tak, jak derwisz wiruje – do zawrotu głowy. Jego pisanie jest pograniczne, erudycja zatrważa, bibliografia obejmuje prace z rozmaitych dziedzin nauki, liczba cytowanych dzieł prawie paraliżuje”.

 

Mirosław Kocur jest antropologiem teatru i reżyserem, Dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu. Jako absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) projektował i budował mosty na Pogórzu Karpackim. Uczestniczył w przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie (1987–1990) i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Broken Walls” w Kalifornii (1991). W roku 2005 otrzymał stypendium naukowe Fundacji Fulbrighta. Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych. Opublikował „Teatr antycznej Grecji” (2001, Nagroda indywidualna MENiS i „Dolnośląski Brylant Roku”), „We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie” (2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), „Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich” (2010) i „Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza” (2012). W Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się jego najnowsza książka „Źródła teatru” (2013).

 

Spotkanie poprowadzi prof. Janusz Degler

 

Co: O źródłach teatru – spotkanie autorskie z Mirosławem Kocurem
Gdzie: Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego, Rynek – Ratusz 27, Wrocław
Kiedy: poniedziałek, 19 stycznia o godz. 18.00
Wstęp wolny

okladka.kocur