Nowe horyzonty w nowych mediach

Wystawa jest poświęcona zagadnieniu sztuki nowych mediów (fotografia, film video) i jej roli w sztuce polskiej okresu 1945-1981. Prezentuje dokonania artystów prowadzących eksperymenty w obszarze fotografii i pokrewnych nowoczesnych technik obrazowania, które stanowiły obszar awangardowych działań wyłamujących się zarówno z kanonu akademickiej estetyki, jak i wykraczających poza schematy kultury popularnej, często wpisanych w działania kontestacyjne.

 

Pokazane zostaną prace m.in. Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zdzisława Beksińskiego, Zofii Rydet, Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, Józefa Robakowskiego oraz wielu innych.

 

– Czas, który prezentuje ta wystawa (pomiędzy rokiem 1945 i rokiem 1981) to ten wyjątkowy okres w dziejach Polski, w którym szczególnie mocno dała o sobie znać Historia – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. – To jej bolesne skutki, paradoksy i prawidła, wreszcie też ewidentna opresyjność czy też – bo ta ostania rodzi ją w sposób tylko dla nas, Polaków właściwy – niezwykła wręcz kreatywność znalazły czytelne odzwierciedlenie w nowych mediach. I to one, pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, składają się na tę wystawę. Dający o sobie znać przez cały ten czas deficyt stosownych narzędzi nowoczesnej techniki wzmagał wolę podejmowania najróżniejszych eksperymentów, dzięki swej efemeryczności pozwalał ponad granicami znaleźć łączność z najnowszymi trendami sztuki światowej, wreszcie coraz bardziej kierował nasz artystyczny potencjał w stronę sztuki niezależnej. I właśnie ta wola niezależności obserwowana w obszarze nowych narzędzi komunikacji skutkowała tworzeniem jednej z nielicznych enklaw, jaka pojawiała się w PRL-owskiej rzeczywistości – iście eksterytorialnego obszaru wolnej sztuki.

 

– Po II wojnie światowej Polsce został narzucony totalitarny ustrój, tak więc wszelkie innowacje w kulturze miały za przeciwnika nie tylko tradycjonalistów, ale i komunistycznych doktrynerów – wyjaśnia Adam Sobota, kurator wystawy.– Reakcją na pompatyczny schematyzm socrealizmu były tworzone w latach 50. XX w. fotografie i filmy ukazujące ciemniejsze strony życia codziennego oraz pojawiająca się moda na abstrakcję. W latach 60. polscy artyści coraz częściej wypowiadali się poprzez formy instalacji i happeningów, gdzie w jeszcze większym stopniu wykorzystywano nowe media. Przełomowe znaczenie miały zbiorowe wystawy Fotografia subiektywna (1968) i Fotografowie poszukujący (1971), gdzie pokazano cały wachlarz kreatywnych zastosowań fotografii. W tym kierunku po 1970 r. podążało wielu artystów, wiele grup, niezależnych galerii i środowisk preferujących postkonceptualny nurt sztuki. Po 1975 r. alternatywą dla idei sztuki konceptualnej był tzw. kontekstualizm, również wykorzystujący nowe media. W fotografii bardzo prężny był wówczas nurt tzw. fotografii ekspansywnej, czyli działań poza galeriami, w przestrzeni publicznej, zaskakujących formą i rozwijających się w czasie, stosownie do warunków i reakcji odbiorców. Sytuacja ta wytworzyła trwałe podstawy dla rozwoju sztuki alternatywnej w Polsce, także po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., i w znacznej mierze określiła kształt polskiej sztuki w latach 80. Dopiero upadek systemu komunistycznego w Europie Wschodniej po 1989 r. zmienił zasadniczo warunki funkcjonowania polskiej sztuki, nie przekreślając jednak znaczenia jej dorobku w minionych dekadach. Wystawa ukaże prace najważniejszych twórców i główne tendencje w sztuce nowych mediów w tym czasie.

Kurator: Adam Sobota

 

Co: Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945 – 1981
Gdzie: Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. Wystawowa 1; 51-618 Wrocław
Kiedy: 4 czerwca – 6 sierpnia 2017

www.pawilonczterechkopul.pl
tel. 71 712 71 82, mail: pawilon@mnwr.art.pl

 

Ceny biletów na wystawę czasową

Normalny – 10 zł
Ulgowy – 5 zł
Rodzinny – 7 zł/osoba
Grupowy – 7 zł/osoba
Specjalny – 3 zł/osoba

 

Ceny biletów na wystawę stałą

Normalny – 20 zł
Ulgowy – 15 zł
Rodzinny – 10 zł/osoba
Grupowy – 10 zł/osoba
Specjalny – 3 zł/osoba

 

Ceny biletów łączonych

Normalny – 25 zł
Ulgowy – 17 zł
Rodzinny – 15 zł/osoba
Grupowy – 15 zł/osoba
Specjalny – 5 zł/osoba