Malowanie drzewa

Galeria Entropia zaprasza na akcję w przestrzeni miejskiej Wrocławia — malowanie drzewa, rzeźby plenerowej Jerzego Beresia. Akcja odbędzie się na Wyspie Piasek w czwartek o godzinie 12.00.

 

,,W momencie, gdy młode drzewa będą dostawać liście, korzenie martwego należy pomalować na zielono. Czynność tą należy powtarzać corocznie wiosną”.
Jerzy Bereś

 

Idea akcji jest prosta: spotykamy się przy Żywym Pomniku ARENA na Wyspie Piasek, by kontynuować tradycję wypełniania testamentu Jerzego Beresia. Jego intencją było coroczne malarskie odświeżanie rzeźby zgodne z cyklem przyrody. Drzewa właśnie wypuszczają liście – najwyższy czas…

W tym roku na prośbę Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia będącej spadkobiercą spuścizny artystycznej autora, opieki nad akcją podjęła się Galeria Entropia.

Akcja odbędzie się z udziałem pedagogów Katedry Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy wraz ze studentami realizowali ten projekt w latach ubiegłych. Do udziału w akcji zapraszamy także przedstawicieli środowiska artystycznego, którzy byli zaangażowani w realizację i dalsze losy projektów artystycznych słynnego „SYMPOZJUM PLASTYCZNEGO WROCŁAW’70”.

Żywy Pomnik „ARENA” w obecnym kształcie stoi na Wyspie Piasek od roku 2010. Jego projekt był jednym z 72 dzieł-koncepcji przeznaczonych dla przestrzeni miejskiej, które powstały z okazji słynnego „SYMPOZJUM PLASTYCZNEGO WROCŁAW’70”. Było ono szerokim, ogólnopolskim przeglądem awangardowych postaw artystycznych, w którym wzięło udział 39 czołowych polskich artystów. Z przedstawionych projektów zrealizowano wtedy dwa: efemeryczną Kompozycję Pionową Nieograniczoną autorstwa Henryka Stażewskiego i częściowo Żywy Pomnik ARENA, który od momentu pierwszej realizacji (1972) przechodził rozmaite koleje losu. Dopiero po 40 latach od Sympozjum’70 koncepcja Żywego Pomnika została zrealizowana w całości. Na odsłonięciu/otwarciu ARENY zdążył być obecny Autor.

Innym dziełem z Sympozjum’70 zrealizowanym we Wrocławiu jest rzeźba wg projektu Tadeusza Kantora – „Krzesło”. Tak się składa, że Galeria Entropia mieści się pod numerem 4 przy ulicy, na końcu której stoi ta monumentalna realizacja. Lokalizacja zobowiązuje.

 

Koordynacja akcji: Galeria Entropia | Wrocław
Współpraca: Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia | Kraków

 

Co: Żywy Pomnik ARENA – akcja w przestrzeni miejskiej – malowanie drzewa – rzeźby plenerowej Jerzego Beresia
Gdzie: Wrocław | Wyspa Piasek
Kiedy: 11.04.2019, godz. 12.00
Wstęp wolny

www.entropia.art.pl
https://www.facebook.com/galeria.entropia
entropia@entropia.art.pl
tel. 71 3444 634

 

 

Fot. M. Jodko