Kolekcje w NFM

Zapraszamy do Narodowego Forum Muzyki na wystawę pt. Kolekcje, przygotowaną przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Wernisaż wystawy odbędzie się 19 lutego 2019 (wtorek) o godz. 18:00 w NFM w foyer na poziomie -1.

Formowanie kolekcji sztuki to proces, który podobnie jak sama sztuka podlega nieustannej transformacji i okresowym weryfikacjom. Dumę wielu instytucji kulturalnych w Polsce – muzeów, centrów sztuki, fundacji – stanowi spuścizna wielu pokoleń artystów, sukcesywnie gromadzona w celu jej udostępniania, popularyzowania i promowania. Kolejne odsłony fragmentów zbiorów, zestawiane w różnych konfiguracjach, w różnych przestrzeniach i lokalizacjach, umożliwiają nowe spojrzenie na kolekcję jako układ otwarty i dialog artefaktów z tym, co aktualne, bieżące, na topie.

Wystawa przygotowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie na bazie kolekcji obu instytucji prezentuje dzieła wybitnych, kanonicznych artystów oraz znaczących twórców młodej i średniej generacji, poruszających się w obrębie różnorodnych tendencji i nurtów artystycznych. Pokaz stanowi reprezentatywny zbiór polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku oraz początku naszego stulecia.

Spośród wielu tysięcy dzieł kuratorzy wybrali blisko sześćdziesiąt eksponatów, w tym pełnoplastyczne rzeźby, przestrzenne obiekty i instalacje, film wideo z kolekcji orońskiej oraz wielkoformatowe obrazy olejne i temperowe ze zbioru Zachęty.

Prezentację budują między innymi dzieła sztuki abstrakcyjnej, konceptualnej, a także prace reprezentujące tendencje figuratywne, postmodernistyczne i ekspresyjne, inspirowane pop-artem, będące reakcją na nową rzeczywistość i sytuację ekonomiczno-kulturową w naszym kraju po 1989 roku. Niektóre z nich wynikły z zainteresowania artystów aktualnymi zjawiskami współczesnej kultury, inne powstały w izolacji do panujących mód czy tendencji.

Prace będą prezentowane w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu od 19 lutego do 31 lipca 2019 roku.

Joanna Egit-Pużyńska / Anna Podsiadły / Henryk Gac

 

Artyści

Sylwester Ambroziak
Janina Barcicka
Andrzej Bednarczyk
Krzysztof M. Bednarski
Jan Berdyszak
Tomasz Ciecierski
Jan Cykowski
Tomasz Domański
Edward Dwurnik
Wojciech Fangor
Miłosz Flis
Jerzy Fober
Ryszard Grzyb
Jacek Jagielski
Jerzy Jarnuszkiewicz
Kijewski/Kocur
Piotr Kurka
Paweł Kowalewski
Grzegorz Kowalski
Alicja Kwade
Jarosław Modzelewski
Włodzimierz Pawlak
Urszula Pieregończuk
Marta Pszonak
Adolf Ryszka
Marek Sobczyk
Maciej Szańkowski
Tomasz Tatarczyk
Magdalena Więcek-Wnuk
Ryszard Woźniak
Krzysztof Zarębski
Jacek Ziemiński
Andrzej Zwierzchowski
Sofie Żezmer

 

Co: Wystawa – KOLEKCJE
Gdzie: Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław
Kiedy: 19.02–31.07.2019
Wernisaż: 19.02.2019 (wtorek), godz. 18:00, NFM, foyer -1 / exhibition opening: 19 February 2019 (Tuesday), 6 pm, NFM, foyer -1
Wstęp wolny