Entropia rośnie_wersja 3.0

„Entropia rośnie_wersja 3.0” to grupowa wystawa, w której ponad pięćdziesiąt artystek i artystów podejmuje ważki temat badawczy w kontekście samego miejsca, funkcjonowania sztuki najnowszej i obecnego bezprecedensowego w historii ludzkości przyrostu entropii przejawiającego się we wszelkich sferach rzeczywistości i życia społecznego.

 

Wystawa jest rozszerzona o pokazy i zdarzenia towarzyszące w tym — w dniu otwarcia — specjalny wieczór performatywny i okołomuzyczny organizowany wspólnie z Muzeum Współczesnym Wrocław, Pl. Strzegomski 2a.

Oba miejsca połączy perypatetyczna translokacja czyli przejście, happening na trasie pomiędzy Galerią a Muzeum.

 

Artyści:

Maciej Bączyk, Mira Boczniowicz, Izabela Chamczyk, Jacek Czapczyński, Tomasz Dobiszewski, Tomasz Domański, Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Dziubiński, Matej Frank, Karolina Freino, Julita Gielzak, Karolina Głusiec, Dariusz Gorski, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marcin Harlender, Andrzej Jarodzki, Paweł Jarodzki, Aga Jarząb, Jakub Jernajczyk, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Jerzy Kosałka, Igor Krenz, Gerard Lebik, Paweł Marcinek, Marcin Mierzicki, Eugeniusz Minciel, Jan Mioduszewski, Piotr Młodożeniec, Zdzisław Nitka, Tomasz Opania, Anna Płotnicka, Dominik Podsiadły, Joanna Rajkowska, Andrzej Rerak, Beata Rojek, Jasmin Schaitl, Krzysztof Skarbek, Piotr Skiba, Kama Sokolnicka, Piotr Marcin Stapiński, Karolina Szymanowska, Lech Twardowski, Krzysztof Wałaszek, Urszula Wilk, Maja Wolińska, Kamila Wolszczak, Jacek Zachodny, Ewa Zarzycka, Tadeusz Złotorzycki

Kuratorka: Alicja Jodko

 

Działania w Galerii Entropia: Izabela Chamczyk, Tomasz Domański, Matej Frank /transmisja performace’u z Turynu/, Marcin Harlender, Gerard Lebik

 

Działania w Muzeum Współczesnym Wrocław, pl. Strzegomski 2a (dach Muzeum): godz. 20.00–22.00

– performance: Jerzy Kosałka, Jasmin Schaitl, Swojskie Tropiki (Karolina Włodek i Adam Martyniak), Ewa Zarzycka
– dźwięki: Daniel Brożek vel. Czarny Latawiec, Andrew Dixon
– film: autorski wybór ze zbiorów Galerii Entropia

 

Galeria Entropia
Wrocław ul. Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl
https://www.facebook.com/galeria.entropia
entropia@entropia.art.pl
tel. 71 3444 634
_________________

ENTROPIA ROŚNIE v.3.0
30-lecie Galerii Entropia
wystawa | pokazy | działania | zdarzenia towarzyszące
20.06 — 27.07.2018

otwarcie wystawy | działania
Galeria Entropia ul.Rzeźnicza 4
20.06.2018 godz.18.00

translokacja perypatetyczna na trasie
Entropia—Muzeum Współczesne Wrocław:
godz. 19.00—20.00
+ zdarzenie p.t. „Para w gwizdek” /inicjacja: Alicja Jodko/
przed MWW ok. godz. 20.00

działania performatywne i okołomuzyczne
Muzeum Współczesne Wrocław, Pl. Strzegomski 2a
20.06.2018 godz. 20.00—22.00

Projekt realizowany w ramach Święta Wrocławia 2018

 

www.entropia.art.pl
https://www.facebook.com/galeria.entropia