O chorobach miasta

O chorobach miasta, o rewolucji, o architekturze – debaty podczas 12 SURVIVALU. Przez trzy dni toczyły się będą rozmowy z udziałem ciekawych gości, jak np. Max Cegielski, Asena Gunal, Łukasz Medeksza czy Paweł Jarodzki.

 

Co to znaczy, że „miasto jest chore”, „że się pali” albo, że jego mieszkańcy cierpią? Czy i w jaki sposób na miejskiej tkance można odrysować/odczytać stan zdrowia i kondycję społeczeństwa? Kto w tej medycznej metaforze odnoszącej się do miejskiego życia jest lekarzem/chirurgiem, a kto pacjentem, chorym, kulawym, odszczepieńcem? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, miasta można leczyć? Na te i inne pytania będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi podczas 12 edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Wybierzemy się w podróż od wnętrza, czyli jednostkowego, prywatnego chorowania aż do zewnętrza, czyli użyć i funkcji metafory choroby w kontekście dyskusji o kondycji polskich i europejskich miast.

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

SURVIVAL DŹWIĘKOWY

SURVIVAL, program

 

Pierwszego dnia (sobota, 28.06) porozmawiamy o chorobie psychicznej jako konstrukcie społecznym. Przyjrzymy się bliżej architekturze szpitalnej, jej formie i znaczeniu w procesie leczenia i resocjalizacji jednostki. Zastanowimy się także jak transformacje w architekturze szpitali mogą odzwierciedlać zmiany w biopolitycznych koncepcjach zarządzania społeczeństwem. W niedzielę (29.06) poruszymy temat „chorób” współczesnych miast i zastanowimy się nad metodami ich uzdrawiania. Przeanalizujemy problem dialogu i współpracy między oddolnymi miejskimi ruchami, aktywistami i ekspertami. Także w niedzielę, wspólnie z MIASTOMovie zapraszamy wszystkich uczestników SURVIVALU na polską premierę filmu pt. „Space Metropoliz”. Projekcja będzie punktem wyjścia dla dyskusji, w której odniesiemy się do sztuki rozumianej jako narzędzie społecznej zmiany. Wspólnie zastanowimy się jak my – mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, postrzegamy rolę sztuki w naświetlaniu i rozładowywaniu współczesnych konfliktów na tle kulturowo-społecznym oraz ekonomicznym. Na koniec, (poniedziałek, 30.06), przyjrzymy się politycznemu potencjałowi europejskich ruchów miejskich. W debacie prowadzonej przez Maxa Cegielskiego, wspólnie z zaproszonymi gośćmi dyskutować będziemy o rewolucjach jakie mają obecnie miejsce w „najgorętszych” punktach ostatnich miesięcy: w miastach Turcji czy Ukrainy.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w cyklu debat i dyskusji podczas 12. edycji SURVIVALU!

 

PROGRAM

SOBOTA / 28.06.2014
11:00-12:30 „Choroba psychiczna jako konstrukt społeczny” (debata, prowadzenie: Anna Wiatr, uczestnicy: Andrzej Kapusta, Jakub Przybyła)

13:00-14:30 „Szpital jako laboratorium współczesności” (wykład Tomasza Ferenca)

15:00-16:30 „Co się dzieje po drugiej stronie muru? Infrastruktura instytucji resocjalizacyjnych a zachowania personelu oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” (wykład Piotra Chomczyńskiego)

17:00 „Survival na SURVIVALU” (szkolenie/podsumowanie akcji miejskiej Kamili Szejnoch)

 

NIEDZIELA / 29.06.2014
11:00-12:30 „Gorączka ruchów miejskich” (debata, prowadzenie: Piotr Antoniewicz, uczestnicy: Aleksandra Zienkiewicz – Stowarzyszenie #MiastoDrzew, Marta Trawinska – Inicjatywa 8 Marca, Tomasz Leśniak – Kraków Przeciw Igrzyskom)

13:00-14:30 „Współpraca realna. Współpraca fantazmatyczna” (debata, prowadzenie: Artur Celiński, uczestnicy: Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury Miejskiej, Lech Mergler – Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Łukasz Medeksza – Towarzystwo Urbanistów Polskich, Marta Gendera – Fundacja Salony, Agata Dąmbska – Forum odNowa)
16:00-19:00 MIASTOmovie na SURVIVALU: „Wyprawa na Księżyc – o roli artystów w zmianie społecznej” (pokaz filmu i debata, prowadzenie: Tomasz Sikora, uczestnicy: Hanna Gill-Piątek, Paweł Jarodzki, Joanna Synowiec)

 

PONIEDZIAŁEK / 30.06.2014
17:00-19:30 „Przemiany społeczno-kulturalne po rewolucjach”  (debata prowadzona przez Maxa Cegielskiego, uczestnicy: Asena Gunal, koordynatorka niezależnego centrum kulturalnego DEPO z Istambułu (Tophane), redaktorka i producentka, Vira Baldyniuk, zastępczyni redaktora artystycznego magazynu „Korydor”, aktywistka przestrzeni miejskich i komentatorka życia kulturalnego Kijowa) oraz Vlodko Kaufman ze Lwowa, współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego „Dzyga” i Instytutu Sztuki Aktualnej)

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

SOBOTA, 28.06.2014
11:00-12:30 „Choroba psychiczna jako konstrukt społeczny” (debata, prowadzenie: Anna Wiatr, uczestnicy: Andrzej Kapusta, Jakub Przybyła)
Tematem dyskusji będzie choroba psychiczna jako konstrukt społeczny. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki doprowadziły do powstania konstruktu choroby psychicznej i czym się ten konstrukt charakteryzował. Zastanowimy się również nad tym, jak społeczna historia choroby psychicznej wpływa na medyczne sposoby rozumienia zaburzeń psychicznych. Interesować będzie nas także to, w jaki sposób kategoria zaburzenia psychicznego jest używana przez lekarzy psychiatrów w trakcie leczenia pacjentów i pacjentek chorujących psychicznie.

 

28.06.2014, godz. 13:00-14:30
„Szpital jako laboratorium współczesności” (wykład Tomasza Ferenca) „Szpital jest zwykle laboratorium organizacji społecznej w ogóle i problemów każdego człowieka [B. Sułkowski 1990:65]

 

Zgodnie z foucaultiańską perspektywą myślenia o człowieku przyjmujemy, że jednostka nie tylko sama stwarza siebie, ale jest także w tym procesie współstwarzana przez rozmaite strategie dyscyplinujące. Dyscyplinowanie i formowanie ciał odbywa się w konkretnych architektonicznych przestrzeniach, takich jak: szkoły, przedszkola, internaty, koszary, świątynie, szpitale, przychodnie, urzędy, biura, muzea. Tematem tego wystąpienia staną się szpitale i procesy ich zmiany, zjawisko medykalizcji oraz wkraczanie korporacji produkujących leki na teren klinik. Kluczowe założenie opiera się na tezie, że zmiany szpitali zawsze odzwierciedlają głębsze i szersze transformacje nie tylko architektury, ale także (a może przede wszystkim) zmiany w biopolitycznych koncepcjach zarządzania społeczeństwem.

 

Tomasz Ferenc – adiunkt w Katedrze Socjologii Sztuki UŁ. Jego zainteresowania koncentrują się wokół społecznych zastosowań fotografii oraz na problematyce emigracyjnej. Autor książek: Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści [2004],za którą otrzymał nagrodę im. Stanisława Ossowskiego oraz Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium polskich artystów na emigracji [2012]. Redaktor kilku antologii poświęconych fotografii, w tym min. wraz z Krzysztofem Olechnickim Obrazy w Sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, [2008], z Kazimierzem KowalewiczemInterpretując fotografię. Śladami Susan Sontag,[ 2009]. Stypendysta fundacji tygodnia Polityka „Zostańcie z nami”. Uczestnik i współkoordynator interdyscyplinarnego projektu Architektura Przymusu.

 

15:00-16:30 „Co się dzieje po drugiej stronie muru? Infrastruktura instytucji resocjalizacyjnych a zachowania personelu oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” (wykład Piotra Chomczyńskiego) W ramach referatu poruszony zostanie związek pomiędzy infrastrukturą placówek a wzajemnymi interakcjami pomiędzy wychowankami i personelem. Rozwiązania infrastrukturalne stanowią podstawę do dyskusji na temat formalnych i nieformalnych działań uczestników skupionych wokół dominacji, kontroli, negocjacji i spontaniczności zachowań. Omówiona zostanie także koncepcja mapy mentalnej placówki, którą posługują się doświadczeni wychowankowie w ramach działań adaptacyjnych do warunków częściowego ograniczenia wolności, a która decyduje o kierunku i częstotliwości inicjowanych przez nich działań wobec siebie nawzajem i kadry. W ramach referatu zasygnalizowane zostaną metafory jaskini Platona, akwarium oraz labiryntu a także koncepcja Benthamowskiego panoptykonu oraz myśli Michel Foucault dla zobrazowania wpływu infrastruktury na relacje
między jednostkami w niej osadzonymi.

 

NIEDZIELA, 29.06.2014
11:00-12:30 „Gorączka ruchów miejskich” (debata, prowadzenie: Piotr Antoniewicz, uczestnicy: Aleksandra Zienkiewicz – Stowarzyszenie #MiastoDrzew, Marta Trawinska – Inicjatywa 8 Marca, Tomasz Leśniak – Kraków Przeciw Igrzyskom) Polskie największe miasta trawi stan zapalny, realizowana przez lokalne władze polityka jest jedną z głównych przyczyn „choroby” współczesnych miast w Polsce. Stan zapalany rozlewa się w coraz to nowych obszarach: wizje rozwoju, polityka inwestycyjna, polityka edukacyjna i społeczna i dotyka coraz większą liczbę mieszkańców i mieszkanek. Powstające, nabierające widzialności i dynamiki ruchy miejskie możemy w metaforyce choroby potraktować jako „gorączkę”. Gorączkę można potraktować jako objaw choroby, stanu zapalnego trawiącego polskie miasta. Z tego punktu widzenia ruchy miejskie należałoby rozumieć jako aktorów wskazujących i nazywających najważniejsze problemy generowane przez realizowaną lokalną politykę. Lecz gorączka to również sposób radzenia sobie z chorobą. Ruchy poszukują odpowiednich form organizowania się, myślą nad i eksperymentują z określonymi sposobami działań. Choć nieliczne i enklawowe niewątpliwe są interesującymi przykładami oddolnej samoorganizacji w społeczeństwie „zdemobilizowanym”. W ramach dyskusji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Jakie formy ruchów i sposoby działań spotkamy w Polskich miastach? Jakie są ich ograniczenia? Jakie dają możliwości dalszego rozwoju aktywności? Jakie problemy w polskiej polityce lokalnej dostrzegają uczestniczki ruchów miejskich? Jakie dostrzegają ich rozwiązania. Czy istnieje wspólna tożsamość ruchów miejskich? Aktywistka, ekspertka czy radna – jakie strategie na przyszłość?

 

13:00-14:30 „Współpraca realna. Współpraca fantazmatyczna” (debata, prowadzenie: Artur Celiński, uczestnicy: Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury Miejskiej, Lech Mergler – Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Łukasz Medeksza – Towarzystwo Urbanistów Polskich, Marta Gendera – Fundacja Salony, Agata Dąmbska – Forum odNowa)

 

Nie ma magicznej pigułki zdolnej uleczyć stan zapalny, w którym znalazły się polskie miasta. Mamy dobre przykłady. Mamy energię ruchów aktywistów. Mamy wiedzę nowych, społecznych ekspertów. A na końcu mamy nadzieję, że te wszystkie fantastyczne idee i pomysły kiedyś się zrealizuje i będziemy mieszkać w miastach zdrowych, demokratycznych, zorientowanych na potrzebach oraz oczekiwaniach swoich mieszkańców i użytkowników. Brakuje nam w istocie jednego – współpracy. Współpraca międzysektorowa, jaką znamy, polega dziś przede wszystkim na wymianie usług, a zachodzi najczęściej wówczas, gdy się lubimy, lub gdy się nam opłaca. Brakuje w naszych miastach współpracy nakierowanej na stworzenie efektu synergii i obojętnej na zachodzące między współpracującymi partnerami emocje i relacje. Współpraca międzysektorowa rodzi się w bólach, a przyjęcie pozycji równoprawnych partnerów w nierównorzędnych sytuacjach często przechodzi nasze wyobrażenie. Tymczasem zewsząd słychać apele o podjęcie realnego dialogu – nie tylko z mieszkańcami, ale także przedstawicielami świata nauki, biznesu czy kultury. Czy jesteśmy zdolni do tego, aby współpracę wyobrażoną przekuć we współpracę realną? Co musi się stać, abyśmy wspólnie – władze miasta, urzędnicy, mieszkańcy, użytkownicy,przedstawiciele ngosów, przedsiębiorcy i eksperci mogli pracować nad wypracowywaniem zmian systemowych? Czy tego właśnie potrzebujemy? Naszą rozmowę poświęcimy odpowiedzi na te właśnie pytania. Będziemy konkretni – dyskutując o marzeniach, będziemy pamiętać o faktach, które sprowadzają je na ziemię. Poruszając potrzebę współpracy, będziemy świadomi jej wielowymiarowości i granicy, której przekroczenie zamienia kompromis w jego zgniłą karykaturę.

 

16:00-19:00 MIASTOmovie na SURVIVALU: „Wyprawa na Księżyc – o roli artystów w zmianie społecznej” (pokaz filmu i debata, prowadzenie: Tomasz Sikora, uczestnicy: Hanna Gill-Piątek, Paweł Jarodzki, Joanna Synowiec) W 2009 r. w Rzymie grupa 200 imigrantów i osób pozbawionych stałego źródła utrzymania zajęła nieużywaną od lat fabrykę na peryferiach stolicy Włoch. Nowa przestrzeń zyskała nazwę “Metropoliz”, co miało podkreślać plan budowy nowego, lepszego miasta, którego mieszkańcy realizowaliby ideę wzajemnego szacunku i tolerancji oraz panowałyby tam bardziej dogodne warunki ekonomiczne. W poczuciu bezsilności względem panujących warunków, dwa lata później squattersi z Metropoliz decydują się na radykalny krok…budują rakietę, którą zamierzają polecieć na Księżyc. Fabrizio Boni i Giorgio de Finis towarzyszą z kamerą przygotowaniom do realizacji tytułowego projektu artystycznego, czego efekt stanowi film dokumentalny “Space Metropoliz”, jedna z najciekawszych produkcji kinematografii włoskiej ostatnich lat.

 

W akcję zaangażowani są mieszkańcy squatu oraz artyści, odwołujący się do funkcji sztuki jako narzędzia zmiany społecznej. Liderzy projektu wierzą, że podobne działania prowadzą do pozytywnej przemiany w społeczeństwie. Na czym polega owa zmiana? Czy zastosowane
narzędzia są uniwersalne i mają przełożenie na walkę z podobnymi problemami społecznymi w Polsce, szczególnie w odniesieniu do Wrocławia? Jak my postrzegamy rolę sztuki w naświetlaniu i rozładowywaniu współczesnych konfliktów na tle kulturowo-społecznym oraz
ekonomicznym? Podczas polskiej premiery “Space Metropoliz” w trakcie SURVIVALU, chcemy porozmawiać o filmie, mierząc go z wrocławskimi realiami i lokalną sytuacją. Na pokaz zapraszają organizatorzy Przeglądu Sztuki Survival oraz Wrocławska Fundacja Filmowa, odpowiedzialna za projekt MIASTOmovie (www.miastomovie.pl), którego częścią są niedzielny pokaz i debata.

 

PONIEDZIAŁEK, 30.06.2014
17:00-19:30 „Przemiany społeczno-kulturalne po rewolucjach” (debata prowadzona przez Maxa Cegielskiego, uczestnicy: Asena Gunal, koordynatorka niezależnego centrum kulturalnego DEPO z Istambułu (Tophane), redaktorka i producentka, Vira Baldyniuk, zastępczyni redaktora artystycznego magazynu „Korydor”, aktywistka przestrzeni miejskich i komentatorka życia kulturalnego Kijowa) oraz Vlodko Kaufman ze Lwowa, współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego „Dzyga” i Instytutu Sztuki Aktualnej)

 

W tym roku przy okazji SURVIVALU odbędą się również działania związane z programu współpracy menadżerów kultury „TANDEM Cultural Managers Exchange Turkey & EU II” prowadzonego przez European Culture Foundation (Amsterdam), Mit-Ost (Berlin), Anadolu Kültür (Istambuł), Stiftung Mercator (Essen). Jest to szeroko zakrojone przedsięwzięcie artystyczno-kulturalne będące odpowiedzią m.in. na brak relacji kulturalnych pomiędzy mniejszymi ośrodkami artystycznymi Polski i Turcji, oraz fakt że 2014 rok jest rokiem Turcji w polskiej dyplomacji publicznej i kulturalnej. Sam projekt za cele stawia sobie poznanie dwóch ośrodków kształcenia i pracy artystów współczesności: Izmiru i Wrocławia oraz wspólną pracę nad tematem przestrzeni miejskiej i artystycznych w niej interwencji. Podczas SURVIVALU artyści pochodzący z Turcji oraz Ukrainy wezmą udział w debacie prowadzonej przez Maxa Cegielskiego. Tematem będą przemiany społeczno-kulturalne, które nastąpiły po rewolucjach w tych państwach.

 

Kurator programu debat: Bartek Lis

12. Przegląd Sztuki SURVIVAL: „Miasto – stan zapalny”
27 czerwca – 1 lipca 2014
Miejsce: dawny budynek Instytutu Farmacji Akademii Medycznej, ul. Grodzka 9, Wrocław
Otwarcie: 27 czerwca o godz. 19:00
Wstęp wolny
Więcej: www.survival.art.pl

 

survial_plakat_RBG_internet survial_znak_RGB_internet