Barbarzyńskie tsunami

Zapraszamy do Muzeum Archeologicznego w Arsenale Miejskim na wystawę pt. Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Kanwą wystawy Barbarzyńskie tsunami są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów.

 

Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską, są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski i stanowią ozdobę muzealnych kolekcji.

 

Wystawa prezentuje wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, pochodzących ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to głównie ozdoby, części stroju, monety oraz broń ze skarbów i bogatych grobów. Pozwalają one zilustrować obecność na ziemiach polskich różnych społeczności oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów na tle wydarzeń mających miejsce przed tym okresem (III–IV wiek) i następujących po nim (VI–VII wiek).

 

Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma placówkami muzealnymi, w tym z Muzeum Archeologicznym, Oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest ona również pokłosiem projektu „Maestro” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą (http://www.mpov.uw.edu.pl/), realizowanego w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim przez grono polskich badaczy we współpracy z kolegami z innych krajów europejskich.

 

Zaznaczyć należy, że wśród zabytków pochodzących z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, zobaczyć można nieeksponowane dotychczas znaleziska z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji. Po raz pierwszy zaprezentowany będzie również ostatni nabytek Muzeum w postaci złotej zawieszki pierścieniowatej datowanej na V/VI w., znalezionej w okolicach Pszczewa, woj. lubuskie.

 

Wystawa łączy tradycyjną ekspozycję, gdzie główną rolę odgrywają muzealia, z nowoczesnymi technologiami, umożliwiającymi w sposób dynamiczny, a jednocześnie dyskretny poszerzyć zasób informacji o epoce i zabytkach oraz o wynikach badań przyrodniczych wspomagających rekonstrukcję historii osadnictwa. W sprzedaży znajduje się bogato ilustrowana polsko-angielska publikacja, która oprócz katalogu prezentowanych zabytków zawiera teksty będące interesującym komentarzem i uzupełnieniem ekspozycji.

 

Zamieszczony na wstępnie cytat ze średniowiecznego eposu Niedola Nibelungów, ma nie tylko zachęcić do zwiedzania wystawy, lecz także podkreślić, że ziemie położone w dorzeczu Odry i Wisły były scenerią istotnych przemian u schyłku antyku. Tutaj bowiem, w dorzeczu środkowej Odry, przed migracją, siedziby mieli Burgundowie, w środowisku których rozgrywa się epos, a jego podłożem historycznym są wydarzenia z okresu wielkiej wędrówki ludów.

 

Kurator: dr Paweł Madera
Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski
Projekt współorganizowany przez:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Muzeum w Lęborku
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Muzeum Zamojskie w Zamościu
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Miejskie Wrocławia
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

 

Co: Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły
Gdzie: Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia, Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław
Kiedy: 18.10.2019 – 5.01.2020
Wernisaż: piątek, 18 października 2019 r., godz. 14.00
Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy