Antoni Karwowski w Entropii

Galeria Entropia zaprasza na działanie i spotkanie z Antonim Karwowskim – jednym z najbardziej istotnych artystów sztuki performance w Polsce. Na spotkaniu zostanie także zaprezentowana książka „Sekretna czerń mleka – performance”.

 

Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też w ciebie. Przywołując Nietzschego mam na myśli to, czego nie wiem o miejscu, z którego przychodzę i co nie mogło być ze swej natury zapamiętane, a domaga się pamięci?

 

Antoni Karwowski bada w sposób holistyczny własną pamięć i doświadczenie. Jak twierdzi samo wystąpienie jest dla niego tylko składnikiem procesu, tego, co poprzedza i następuje po performance. Artysta intermedialny, od 40 lat związany z nurtem sztuki performance, organizator, kurator i niezależny wykładowca. Uformowaną aktywność artystyczną rozpoczął w końcu lat siedemdziesiątych, współtworząc Grupę „A”, której program stanowił artystyczną odpowiedź na sytuację społeczno-polityczną tamtego okresu. Łączy performance z instalacjami, do których wprowadza projekcje, dźwięki, zapachy, temperaturę. Sięga do materiałów o bogatych odniesieniach symbolicznych, w ich wzajemnym napięciu szuka uniwersalnego przesłania. Pojmuje sztukę holistycznie, ze wszystkimi aspektami ludzkiej egzystencji.

 

Co: Antoni Karwowski OTCHŁAŃ / ABYSS projekcje | performance | obiekty | prezentacja książki „Sekretna czerń mleka – performance”
Gdzie: Galeria Entropia Wrocław ul. Rzeźnicza 4
Kiedy: 6.03.2018 | wtorek | godz.18.00
Wstęp wolny

www.entropia.art.pl
https://www.facebook.com/galeria.entropia
entropia@entropia.art.pl
tel. 71 3444 634