15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Po raz 15. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Fundacja Art Transparent zaprasza artystów wszystkich dyscyplin sztuk wizualnych do udziału w konkursie na realizacje artystyczne do 15. edycji Przeglądu.

 

Tegoroczna edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w modernistycznym budynku dawnego audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, nieczynnym od 2007 roku.

Hasłem tegorocznej edycji będzie Rozwarstwienie, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Rozwarstwienie polega na rozpoznaniu funkcji poszczególnych pomieszczeń budowli, ustaleniu technik, technologii i konstrukcji budowlanych charakterystycznych dla wybranych epok oraz na wskazaniu etapów powstawania budowli.

 

Propozycją 15., jubileuszowej, edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL jest zapożyczenie tej praktyki badawczej w celu przeprowadzenia studium rozwarstwienia miasta, a więc bliższego przyjrzenia się architekturze, przeanalizowania szeregu przemian – architektonicznych, społecznych, gospodarczych – jakie zachodzą i zachodziły w mieście na przestrzeni dekad.
Historia rozbudowy Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.

 

Podstawę badania, jakiego podejmuje się SURVIVAL, stanowi architektoniczna tkanka miasta – właśnie historia architektury szczególnie wyraźnie odzwierciedla przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej miejskich aglomeracji.

Wystawa realizowana w ramach 15. edycji Przeglądu posłuży nie tyle zbadaniu i prześledzeniu kolejnych nurtów/kierunków w sztuce/architekturze/urbanistyce, co raczej analizie mutacji, zderzeń, anomalii, wynaturzeń i narośli, jakie powstają na styku wyszczególnionych nurtów i epok.

 

W idei 15. edycji SURVIVALU duże znaczenie odgrywają też pojęcia tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku audytorium Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną i artystyczną spójność.

 

Pojęcie tektoniki w sensie geologicznym odkrywa z kolei dla idei SURVIVALU szereg ważnych znaczeń i skojarzeń, które można odnieść do problemu przemian zachodzących w różnych obszarach egzystencji miasta. Ruchy tektoniczne, wypiętrzenia, tarcia, rozłamy i uskoki, a w końcu kategorie trzęsienia ziemi i katastrofy ‒ to pojęcia, które w ujęciu metaforycznym okazują się szczególnie nośne i inspirujące dla sztuki.

 

Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki interpretować na wielu płaszczyznach, szczególnie w nawiązaniu do tematyki społecznej, choćby w kontekście migracji (np. mieszających i nawarstwiających się tożsamości), procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też umysłowości jako nawarstwiającej się struktury.
Dla idei 15. SURVIVALU istotne będzie także samo pojęcie modernizmu oraz wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, w rozumieniu zarówno stricte naukowym, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich czy związków nauki (chemii) i sztuki.

 

Audytorium Wydziału Chemii, z domyślną infrastrukturą laboratoriów, będzie stanowić laboratorium miasta, w którym przez pryzmat sztuki badane będą różnorodne przemiany, a także ich długofalowe konsekwencje.

Zapraszamy artystów do przesyłania projektów prac, które będą się odwoływać do hasła konkursowego 15. edycji SURVIVALU, zaproponowanej przez kuratorów Przeglądu tematyki oraz specyfiki miejsca.

Artyści mają czas na składanie propozycji do 14 kwietnia 2017 roku, wypełniając formularz na www.survival.art.pl.
Po tym terminie kuratorzy SURVIVALU wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przestrzeni.

 

MIEJSCE

Audytorium Wydziału Chemii zostało zaprojektowane przez Krystynę i Mariana Barskich jako jeden z trzech obiektów (wraz z sąsiadującymi 10-kondygnacyjnym wieżowcem i 3-kondygnacyjnym laboratorium) składających się na zwycięski projekt w konkursie na zagospodarowanie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu organizowanym przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) w 1964 roku.
Budynki powstały w latach 1970‒1971 i razem z położonymi nieopodal, wzdłuż linii brzegowej Odry, budynkami Instytutu Matematyki (i bliźniaczym audytorium) składały się na nowoczesny w tamtym czasie kompleks akademicki.

 

Dwukondygnacyjny budynek audytorium z tarasem od strony Odry jest niemal całkowicie przeszklony, co podkreśla lekkość bryły. Z zewnątrz uwagę przykuwa masywna „donica”, która służy do zbierania wody z rzygacza umieszczonego na dachu oraz umieszczona naprzeciw audytorium rzeźba pt. Atom (1975) autorstwa Romana Pawelskiego.
Wnętrze (z obszernym holem i dwoma salami wykładowymi ułożonymi amfiladowo) zachwyca doborem użytych materiałów (drewno, granit, marmur, terakota) oraz dbałością jego twórców o detale. Większość elementów wyposażenia (krzesła, ławki, system oświetlenia) zostało bowiem zaprojektowanych przez architektów specjalnie z myślą o audytorium, dzięki czemu wszystkie części składowe budynku tworzą spójną i harmonijną całość.

 

Mimo upływu lat audytorium Wydziału Chemii pozostaje nieustannie szczególnym miejscem na mapie architektury Wrocławia jako wyjątkowy przykład kompleksowego projektowania i wybitne dzieło powojennego modernizmu, w którym forma wynika z funkcji.

 

Rozwarstwienie
audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 52‒007 Wrocław
kuratorzy: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek

 

plakat_internet surv15_98