13. edycja BRAVE FESTIVAL

Organizowany od 2005 r. we Wrocławiu Brave Festival, pozostaje wierny idei zawartej w używanym od początku podtytule – „Przeciwko wypędzeniom z Kultury”. Nie skupia się na dziełach sztuki, ale na ludziach, którzy dzięki sztuce ocalają zapomniane, lub ginące kultury oraz zepchnięte z rozmaitych powodów na margines grupy społeczne i etniczne.

 

Również w roku 2018 Brave Festival odkryje przed widzami szereg unikatowych, często trudno dostępnych szerszej publiczności, zjawisk artystycznych.11 zaproszonych artystów lub grup twórczych łączy zdecydowanie społeczny charakter oraz fakt, że wszystkie wykorzystują sztukę – przede wszystkim muzykę i teatr – nie jako rozrywkę i ozdobnik, ale jako narzędzie wpływu na przemiany społeczne i zastałą rzeczywistość oraz jako broń przeciwko niesprawiedliwości i wykluczeniu.

 

Widzowie festiwalu poznają np. nastoletnich mieszkańców jednego z największych afrykańskich slumsów, którzy uczą się bezpłatnie muzyki klasycznej i gry na instrumencie, w czym wspierają ich m.in. polscy twórcy, jak Radzimir Dębski (JIMEK), który wystąpi z podopiecznymi programu Ghetto Classics wraz z polskimi instrumentalistami. We Wrocławiu pojawi się też orkiestra złożona z syryjskich filharmoników na uchodźctwie, których wojna domowa wydała na niepewny los emigranta. Zarówno jednym, jak i drugim przetrwać pozwala kontakt z muzyką i twórczością – podobnie jak w przypadku brazylijskiego chóru starszych kobiet, które przez wspólny śpiew walczą z depresją, samotnością i społecznym wykluczeniem, czy kolumbijskich farmerów – aktywistów, którzy wykorzystują tradycyjne pieśni do walki z niesprawiedliwością społeczną i rabunkową gospodarką na swoim terenie. Będą twórcy, którzy sprzeciwiają się marginalizacji ze względu na niepełnosprawność i naznaczenie odmiennością, m.in. chorujący na zanik mięśni tancerz Alessandro Schiattarella. A także ci, którzy pokazują, jak do poszerzania społecznej świadomości używać teatru i performansu np. grupa Mashirika z Kigali, która uprawia swego rodzaju społeczną terapię sztuką po tragedii ludobójstwa w Rwandzie.

 

Uzupełnieniem występów będą pokazy filmowe prezentowane w ramach programu BRAVE: forbidden CINEMA, warsztaty i debaty związane z tematem tegorocznej edycji „Widzialni-Niewidzialni”. Choć na Brave Festival zaproszono artystów, z których każdy grywa ogromną rolę w swojej lokalnej społeczności, a ich działania, które często inicjują ważne zmiany, pozostawiają w niej trwałe ślady, większość spośród nich nie może liczyć na szerokie uznanie oraz wsparcie, i często pozostaje dla ludzi spoza ich własnych środowisk zupełnie niewidoczna. I to właśnie takim „Widzialnym-Niewidzialnym” bohaterom poświecony jest Brave Festival 2018, stanowiąc swoistą platformę dla ich niezwykłych dokonań i osiągnięć.
Brave Festival narodził się w 2005 roku, za sprawą Grzegorza Brala, twórcy wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu. Zgodnie z założeniami każda kolejna eksploruje inny aspekt kultury, sztuki, duchowości lub ogólnie rozumianego człowieczeństwa, skupiając się na wybranym regionie świata, motywie przewodnim lub haśle. Dwanaście poprzednich, zorganizowanych w latach 2005-2016 edycji (w tym m.in. Magia Głosu, Zatopione Pieśni, Rytuał zaczyna się w Afryce, Wszystkie Modlitwy Świata, Wtajemniczenia Kobiet, Zaginiony Rytm, Święte Ciało, Griot i Wykluczeni) przybliżyły festiwalowej publiczności fascynujące i mało znane tradycje artystyczne z całego świata.

 

Co: 13. edycja BRAVE FESTIVAL – Widzialni – Niewidzialni / Visible – Invisible
Gdzie – Wrocław, różne lokalizacje – sprawdź harmonogram: http://www.bravefestival.pl/pl/editions/2018/schedule
Kiedy: 13-22 lipca 2018
Bilety: karnet 360 zł
Bilety na poszczególne wydarzenia: http://www.bravefestival.pl/pl/pages/tickets