100ropolska scheda – Wespazjan Kochowski

Przedostatnie, jedenaste spotkanie w ramach cyklu 100ropolska scheda realizowanego we wrocławskim Klubie Pod Kolumnami z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poświęcone będzie Wespazjanowi Kochowskiemu (1633 – 1700). W niedzielę 8 września dr Bogusław Bednarek zapozna publiczność z osobą i twórczością wybitnego reprezentanta poezji sarmackiej. O godzinie 19:00 wystąpi również ekscentryczna artystka Maria Kociumbas, która inspirowana treścią oracji stworzy na oczach widzów kolejny obraz.

 

Spektakl pod tytułem – WESPAZJAN KOCHOWSKI. Utwory poetyckie Wespazjana Kochowskiego m.in. Niepróżnujące próżnowanie, Psalmodia polska, ukaże szlachcica, żołnierza (walczył z Tatarami, Kozakami, Rosjanami, Szwedami, Węgrami, Turkami), polityka, ziemianina, urzędnika królewskiego, administratora oraz historyka i poetę. Mając tak bogate doświadczenia życiowe autor swobodnie podejmuje tematykę religijną, moralistyczną, panegiryczną, historyczną, okolicznościową, wojenną i obyczajową. Zbiorem kilkuset takich pieśni i fraszek jest:

Nieproznuiące proznowanie oyczystym rymem na Lyrica y Epigrammata polskie rozdzielone y wydáne (1647).

Często niewinne żony małżonkowie winią,
Iże im rogi na łbie jak satyrom czynią.
Lecz każdy niech swej spyta; wiem, tak mu odpowie:
„Niech będzie róg, gdzie trzeba, nie będzie na głowie”.

 

Wielką łatwość rymowania i bogactwo inwencji oraz języka zdradza w ponad 1600 wierszach dewocyjny Ogród Panieński pod sznur Pisma Swiętego Doktorow Kościelnych, Kaznodzieiow prawowiernych wymierzony a kwiatami tytułów Matki Boskiey wysadzony. Przez iednego nayliższego tey Matki y Panny Niewolniká. (1681). Poezje pisze w języku polskim – ubogą ojczystego rymu melodyją brzęczę, prace historyczne po łacinie. Z jego roczników Annalium Polonae (1683-98) korzystał Henryk Sienkiewicz tworząc Trylogię. Utwory Kochowskiego skażone sarmackimi przesądami, w tym zamiłowaniem do numerologii, są barwną wizytówką tej szczególnej epoki. Wybitne osiągnięcie Kochowskiego stanowi sarmacka wersja Księgi psalmów – Psalmodia polska. Tribut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu y Bogu albo Psalmodya Polska dobrodziejstwa Boskie dziękuiąca. Przez iednę naylichszą Creaturę roku pańskiego 1693 napisane a do druku podane roku pańskiego 1695, zawierająca obok chwały Opatrzności i obsesji śmierci m.in. idee złotej wolności, przedmurza chrześcijaństwa i mesjasza narodów.

 

Co: 100ropolska scheda – Wespazjan Kochowski
Gdzie: Klub Pod Kolumnami. pl. św. Macieja 21, Wrocław
Kiedy: 8 września, niedziela, godz. 19.00
Wstęp wolny

www.kolumny.art.pl